IV Igrzyska Dzieci Niepe³nosprawnych - fotorelacjaPowrót do relacji