Mistrzostwa ¦wiata w Po³awianiu Bursztynu -Powrót do relacji