Międzynarodowy plener interdyscyplinarny -Powrót do relacji